Dobrodošli na prezentacijske stranice programa

Ugostiteljstvo 2.0


!!! PODRŠKA ZA APLIKACIJU UGOSTITELJSTVO 2.0 PRESTAJE OD DATUMA 31.12.2016 !!!
!!! UKOLIKO ŽELITE PRIJEĆI NA NOVO INFORMACIJSKO RJEŠENJE, MOLIM DA ME KONTAKTIRATE !!!

Mobitel: 0951989922
Obavezno pročitajte upute od stane porezne uprave:

https://www.porezna-uprava.hr/HR_Fiskalizacija/Lists/Fiskalizacija/Vijest.aspx?ID=124&RootFolder=%2FHR_Fiskalizacija%2FLists%2FFiskalizacija&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eporezna-uprava%2Ehr%2FHR_Fiskalizacija%2FStranice%2FFiskalizacijaVijesti%2Easpx

Ukratko o programu :

Blagajna

Blagajna ili PC-Kasa je u potpunosti prilagođena brzom radu (preko tipkovnice ili miša), sa mogućnošću vođenja evidencija računa po stolovima. U sučelje blagajne je ugrađen i šifrarnik za brzi odabir i pretragu prodajnih artikala.   Više >>>

Narudžbe i dostava hrane i pića

Narudžbe, izrada računa i dostava su u automatiziran i intuitivan proces kada radite sa našim programom.
Program detektira telefonski poziv preko ugrađene CallerID funkcije. Ukoliko je kupac već naručivao kod Vas program će ga automatski prepoznati, a ako je novi kupac program će ga spremiti za kasnije.   Više >>>

Operateri - rad sa programom

Pristup programu je osmišljen kroz višekorisničko sučelje. Korisnik mora imati jednu od sljedećih ovlasti :
Valsnik, šef smjene, konobar ili dostavljač. Nakon što se korisnik prijavi (logira) u program sučelje se automatski prilagodi njegovim ovlastima - ako je korisnička ovlast "Konobar" biće onemogućeno brisanje računa ili mijenjanje stanja robe na skladištu. Ako je ovlast postavljena na "Vlasnik" sve migućnosti programa se dostupne.  Više >>>

Normativi

Izrada normativa je vrlo jednostavan proces. Morate samo definirati količine robe sa skladišta od kojih se normativ sastoji, naziv i šifru za brzi odabir te poreznu stopu koja se obračunava kod prodaje.
  Više >>>inFarkturiranje - program za izradu ponuda i računainFarkturiranje 1.0
"Nije savršena, ali ovo je vrlo zrela aplikacija za izradu, ispis i manipulaciju ponuda i računa."
OCJENA 9/10, BugDVD 199

Putni nalog NET - program za lokalno vođenje evidencije putnih naloga i lokalnih vožnjiPutni nalog NET
"Sasvim upotrebljiva aplikacija za izradu, praćenje i upravljanje putnim nalozima domaćih autora"
Ocjena : 8/10, BugDVD 173

Maloprodaja 2.0 - program za vođenje nabave i prodaje robe u maloprodajnim objektimaMaloprodaja 2.0
program za vođenje nabave i prodaje robe u maloprodajnim objektima (knjžare, trgovine, servisi ...)

Deklaracije.NET jednostavno rješenje za pripremu i ispis deklaracija, naljepnica za pisma, pakete i sličnoDeklaracije.NET
jednostavno rješenje za pripremu i ispis deklaracija, naljepnica za pisma, pakete i slično

Putni nalog NET4WEB - program za ONLINE vođenje evidencije putnih naloga i lokalnih vožnjiPutni nalog NET4WEB
servis ONLINE za vođenje evidencije putnih naloga i lokalnih vožnji


Animirani primjeri
Unos računa[LINK]
Zaprimanje narudžbe[LINK]
Upute za rad
Blagajna
Skladište
Normativi
Računi
Ulazni računi
Narudžbe
Izrada računa
Unos ulaznog računa
Caller ID - prikaz broja
Inventure - popis robe
Alati i opcije
Primjeri ispisa (PDF)
Račun[LINK]
Stanje robe na skladištu [LINK]
Pregled dnevnih prometa [LINK]
Porez po grupama artikla [LINK]
Sumarna kartica robe s nabavnom cijenom [LINK]
Roba za nabavu, količina manja od [LINK]
Pregled iznosa po smjenama [LINK]
Smjena [LINK]
Ugostiteljstvo

www.pocetnastranica.com Viseox.net  Linkovi.net Web@rhiva Cro-Links - Imenik hrvatskog internet prostora Ocjeni stranicu @ croindex.info  Link Centre Directory and Search Engine Free Web Directory eGlasnik.com  - besplatni internet oglasnik Web Directory
Human-reviewed and family friendly web links.

Hosting cPanel WHM plans
The list of chosen cPanel web hosting providers, the low cost web hosts that offer reliable website hosting services with cPanel hosting control panel.


Tags: : ugostiteljstvo, program za ugostiteljstvo, catering, dostava, kafić, normativi, skladište, ulazni računi, Blagajna, POS-Kasa, program, software