!!! PODRŠKA ZA APLIKACIJU UGOSTITELJSTVO 2.0 PRESTAJE OD DATUMA 31.12.2016 !!!

Podaci za prijavu u probnu verziju programa, no dok je program u DEMO veziji biti će automatski ponuđena šifra i lozinka radi rakšeg prijavljivanja u program.

Podaci za prijavu :

Vrsta operatera Šifra Lozinka
ADMINISTRATOR ad 1234
KONOBAR kon 1234

 

 

 


KONTAKT :

info@botoprojekt.com
095/198-9922