Često postavljana pitanja u vezi programa Ugostiteljstvo 2.0


Ovdje možete pročitati odgovore na najčešće postavljana pitanja u vezi rada i licenciranja aplikacije

1. Koja je minimalna konfiguracija računala potrebna za instalaciju i rad programa ?

Bilo koje računalo sa Windows operativnim sustavom na koje se može instalirati MS .NET Framework 2.0.
(Windows 2000, XP Pro, XP Home, Vista i Windows 7)

2. Program želim instalirati na više računala, da li moram kupiti licencu (dozvolu za korištenje programa) za svako od tih računala ?

DA, program se licencira prema generiranom serijskom broju samog računala.

3. Da li je licenca vremenski ograničena, tj. da li ću nakon godinu dana morati ponovo platiti licencu ?

Ne, licenca nije ni na koji način vremenski ograničena.

4. Koje podatke o tvrtki NE MOGU sam mijenjati u programu ?

Naziv tvrtke ili obrta, sjedište (adresa i mjesto),OIB i matični broj tvrtke program čita iz licence. Sve ostale podatke (žiro račun, el. pošta, web adresa, kontakt itd...) možete sami promijeniti.

5. Da li se za program dodatno naplaćuje godišnje održavanje ?

Ne.

6. Da li je u program ugrađena mogućnost nadogradnje (update) ?

Da. U program je ugrađena automatska nadogradnja. Prilikom pokretanja program sam provjerava da li je dostupna nova inačica i ukoliko ju pronađe obavještava korisnika.

7. Da li se u programu može napraviti sigurnosna kopija podataka (backup) ?

Da. U program je ugrađena izrada kopije podataka i , naravno, povratak podataka iz kopije.

8. Da li program radi u mrežnom okruženju ?

Ne.