FISKALIZACIJA


Što je to Fiskalizacija ?

Pod pojmom fiskalizacija podrazumijeva se proces uvođenja i funkcioniranja fiskalnih sustava.

Što to zapravo znači?

Sve će početi sa uvođenjem zakona (od 01.01.2013) koji  jasno regulirati koje sve tvrtke moraju koristiti fiskalne kase i naravno na koji način ih treba upotrebljavati upotrebljavati.


Što je potrebno za fiskalizaciju ?

Računalo spojeno na Internet.

Certifikati od fine.

Više ovdje i ovdje.


Kako radi sustav fiskalizacije ?

Osnovni tok procesa načina rada je da sljedeći :

Svaki novi račun mora biti dostavljen u poreznoj upravi. Aplikacija kontaktira Web-servis te zatraži JIR (Jedinstveni Identifikator Računa) koji mora biti ispisan na računu. U slučaju da komunikacija nije moguća (pada sustava ili gubitka Internet veze) računi se izdaju bez JIR- a računi se pnovno šalju u poreznu upravu kada je to moguće. 

 

Topologija pristupa poreznoj upravi.

Preuzimanje i instalacija certifikata

Sustav fiskalizacije radi preko dva certifikata "FISKAL 1" i "RDC CA" bez kojih se ne može ostvaliti sigurna veza prema poreznoj upravi.

"FISKAL 1" potrebno je preuzeti sa fininih stranica koje možete preuzeti :

Za instalaciju ovo certifikata : koristiti upute od Fine koje možete preuzeti ovdje te obavezno morate imati mail od strane FINE gdje se nalaze podaci za prijavu na web aplikaciju za preuzimanje certifikata.

NAPOMENA : Ovaj certifikat se može instalirati a i ne mora.

Program će prilikom podizanja modula za fiskalizaciju, provjeriti da li je certifikat instaliran.

Ukoliko nije instaliran, program će zatražiti da pokažete gdje je spremljen certifikat i mora se upisati lozinka certifikata*.

*Lozinku certifikata morali ste upisati prilikom preuzimanja "FISKAL 1" certifikata sa stranica Fine prema uputama za preuzimanje certifikata.

"RDC CA" je samopotpisani root certifikat te on omogućuje ispravan rad certifikata "FISKAL 1".

Ovaj certifikat OBAVEZNO mora biti instaliran.

Pokrenite "Internet Explorer" i upišite adresu https://rdc.fina.hr/CA/RDCca.cer ili kliknite na ovaj link.

 

Korisnici WINDOWS 7 operativnog sustava

 

1.  Preuzimanje Certifikata, odabrati (na strelicu) padajući izbornik "Save As" kako bi znali gdje će se spremiti certifikat.
2. Spremite certifikat negdje u mapu (My Documents ili Desktop) na računalu.
   
3. Kada je certifikat spremljen na računalo, pokrenite naredbu "Start" pa "Run" ili ukoliko naredba "Run" nije vidljiva odaberite kombinaciju tipki Windows tipka i Tipka R i trebate dobiti prozor u koji upišite mmc i stisnite "ENTER" ili odaberite "OK"
   
4 Naredba "mmc" će otvoriti konzolu za upravljenje, između ostalog i certifikatima te je iz izbornika "File" potrebno odabrati "Add/Remove Snap-in" nakon čega se pojavljuje prozor ispod.
S lijeve strane prozora potrebno odabrati "Certificates" i odabrati  u sredini gumb "Add"
  Snap-in certifikata
   
5. Nakon odabira gumba "Add" otvoriti će se prozor ispod te potrebno odabrati "Computer account" i pritisnuti "Next"
  Putanja certifikata
   
6. Na ovom prozoru samo pritisnuti "Finish"
 
7. Ako je sve napravljeno do sada kako treba, trebao bi prozor izgledati ovako, pritisnuti "OK":
  mmc konzola
   
8. Iz izbornika "Action"=>"All Task" odabrati "Import" i pojaviti će se prozor ispod.
Import korak 1
   
9. Ovdje je potrebno odabrati "Browse" te pokazati čarobnjaku gdje je spremljen certifikat "RDC CA".
  import korak 2
   
10- Odabir spremljenog certifikata s diska :
  import korak 3
   
11. Odabrati "Next"
  import korak 4
   
12. Potvrda za dodavanje certifikata, odabrati "Finish"
  import korak 5
   
13. Certifikat je uspješno instaliran na računalu.
  import korak 6
14. Ako odaberemo "Certificates" s lijeve strane, u popisu instaliranih certifikata trebao bi biti i "RDC"
  import korak 7