Ugostiteljstvo 2.0 Ugostiteljstvo - program za vođenje kafića, restorana, dostave hrane i sl.
Ugostiteljstvo 2.0
DOWNLOAD
GALERIJA SLIKA
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Inventura ili popis robe

Inventura je radni proces kojim se usklađuje stanje na skladištu u aplikaciji sa stvarnim stanjem skladišta. Inventuru je potrebno napraviti najmanje početkom nove godine kako bi se počelo raditi s ispravnim stanjem robe na skladištu.

Prozor za prikaz inventura sastoji se od tablice sa popisom inventura i alatne trake sa kontrolama za manipulaciju (unos nove, brisanje i promijena). Na popisu su prikazani datum izrade inventure, od koliko se artikala sastoji i podatka koji označava da li je inventura zaključena.

prozor za pregled inventura

Pod terminom zaključena inventura podrazumjevamo da je popis robe završio i da je novo, popisnao, stanje robe spremljeno na skladište. Ukoliko inventura nije zaključena, program smatra da se na njoj još radi te nikakve promijene nisu odražene na skladište

Pritiskom na gumb "Nova inventura" s desne strane, otvoriti će se prozor za izradu nove inventure. Kad se pojavi prozor popuniti će se svi artikli sa skladišta sa kolonama šifre, naziva, starog stanja, novog stanja, razlike u komadima te razlike u cijeni.

nova inventura

Gumb "Uredi označenu" služi za uređivanje inventure koja je označena. Nakon pritiska gumba, otvoriti će se prozor za manipulaciju pojedine inventure te popuniti se sa stanjem artikala spremljenim na taj dan same inventure.

Gumb "Briši označenu" služi za brisanje pojedinih inventura. Obrisane inventure nije moguće vratiti nazad.

Prilikom uređivanja inventure potrebno je strogo voditi računa da li se upisuju podaci. Lijevo pri vrhu prozora može se odrediti s kojim datumom će se inventura zavesti. S gumbom "Auto unos" otvaraju se kontrole za gdje se može pozivati određene artikle sa skladišta kako bi se izbjeglo pretraživanje preko tablice.
Ako se u polje "Šifra/BarCode" ili "Naziv" unese neko slovo, pojaviti će se lista sa svim artiklima koji počinu s unesenim slovom. Na pritisak tipke "ENTER" prihvaća se pojedini artikl i aplikacija popuni ostala polja, nađe artikl u tablici te fokusira polje "Količina" i čeka unos.
Kada se unose trenutna količina artikla sa skladišta i pritisne "ENTER", tada će aplikacija promijeniti novo stanje (kolona u tablici) na taj iznos te fokusirati će polje "Šifra/BarCode" ili "Naziv" ovisno koje je prije bilo fokusirano. S tim načinom rada se olakšava unos količine artikala sa skladišta. Korisnik može birati hoće li raditi preko šifre ili naziva.

Za filtriranje podataka iz tablice, ugrađena je kontrola "Filtriranje po grupi" koja je popunjena sa svim grupama te odabir na bilo koju grupu u tablici će se pokazati samo artikli koji pripadaju odabranoj grupi. Ukoliko se filtriranje želi isključiti, potrebno je odabrati iz liste "----".
U tablici su sve kolona zaključane od promijene podataka osim kolona "Novo stanje". Kolona "Staro stanje" je trenutno stanje skladišta u aplikaciju dok u kolonu "Novo stanje" se upisuje trenutno komadno stanje artikala sa pravog skladišta. Kolona "Razlika" i "Iznos razlike" su kolone koje se same izračunavaju prilikom unosa novog stanja skladišta.

Kako postoji mogućnost da se inventura ne završi za jedan dan, mora postojati mogućnost spremanja trenutnog stanja nove inventura. Za rješavanje navedenog problema u aplikaciju je ugrađen mehanizam za spremanje trenutnog stanja inventure i to na dva načina :

Spremanje u datoteku

Spremanje inventure u datoteku izvršava se koristeći format XML datoteke . Ako se želi koristiti ovaj način spremanja tada je potrebno stisnuti gumb "Spremi u datoteku" te otvoriti će se dijalog za spremanje datoteke (slika) na tvrdi disk. Kada se dijalog otvori potrebno je odabrati lokaciju tj. mapu na tvrdom disku gdje će datoteka biti spremljena. Za nastavak rada na spremljenoj inventuri na ovaj način, potrebno je stisnuti gumb "Otvori", prilikom kojeg će se otvoriti dijaloški okvir te locirati spremljenu datoteku i stisnuti "Open" nakon čega će podaci biti učitanu u tablicu.

spremanje inventure u datoteku

Bitno je napomenuti da ovaj način rada se ne evidentira u prozoru pregleda inventura. Ukoliko ima potrebe da trenutni rad bude spremljen u program tada je potrebno pritisnuti gumb "Spremi za kasnije". Svi artikli se spremaju u bazu podataka te mogu se isto naknadno uređivati pritiskom na tipku "Uredi označenu" na prozoru za pregled popisa inventura.

Zaključivanje inventure znači da su svi podaci u koloni "Novo stanje" jednaki trenutnom stanju na pravom skladištu. Kada se takvo stanje upiše u tablicu, potrebno je stisnuti gumb "Zaključi inventuru" i program će zatražiti potvrdu za zaključivanje inventure te ukoliko se odgovori sa "Da" program će zaključiti inventuru i postaviti skladište na vrijednosti koje su spremljene u kolonu "Novo stanje".

Upute za rad
Blagajna
Skladište
Kupci i dobavljači
Prodajni artikli ili normativi
Inventure
Izlazni računi
Ulazni računi
Dnevni polog
Izvještaji
Alati
Opcije
Operateri
Prečaci
Kako da ...
Unos računa
Unos ulaznog računa
Prikaz broja
Zaprimanje narudžbe
Copyright © Boto projekt 2008