Ugostiteljstvo 2.0 Ugostiteljstvo - program za vođenje kafića, restorana, dostave hrane i sl.
Ugostiteljstvo 2.0
DOWNLOAD
GALERIJA SLIKA
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Blagajna ili pc-kasa

Blagajna je prozor koji će se najviše koristiti tokom rada s aplikacijom. Da bi se mogao otvoriti prozor blagajne, u aplikaciji moraju biti kreirani normativi tj. prodajni artikli. Blagajna radi na način da se pozivaju željeni artikli te spremaju u tablicu blagajne. Pozivanje željenih artikala može se izvesti na više načina. Slijede primjeri :

Balgajna ili PC-Kasa

Polje "račun BROJ" je polje koje se djelomično može uređivati. Aplikacija uvijek dodaje automatski za svaki račun svoj broj, na način da pročita iz baze podataka najveći broj računa no moguće je i ručno odabrati broj računa koji se želi ukoliko je slobodan broj.

Polje "Šifra" ili "Naziv" u tablici označava šifru ili naziv prodajnog artikla. Ukoliko se počinje pisati u jednom od ta dva polja, program nudi izbor svih prodajnih artikala koji počinju s zadanim kriterijem. Kao se pritisne tipka "ENTER" na tastaturi redak se popuni s podacima koji pripadaju prodajnom artiklu.

Popis normativa za odabir na račun

Polje "Mjera" u tablici označava mjeru pojedinog artikla. Polje nije moguće uređivati jer je zaključano.

Polje "Količina" u tablici prikazuje koliko svaki pojedini prodajni artikl ima količinu. Polje se može uređivati. Prilikom promijene vrijednosti u tom polju, automatski se i ažurira polje "Ukupno" koje ovisi o umnošku vrijednosti polja "Količine" i "Cijene".

Polje "Cijena" u tablici prikazuje cijenu po artikli ali po jediničnoj vrijednosti. Polje se ne može ažurirati jer je zaključano. Takva radnja se mora obaviti u prozoru "Prodajnih artikala". Polje "Ukupno" u tablici prikazuje ukupan iznos po pojedinom prodajnom artiklu. Polje se ne može ažurirati iz razloga što ovisi o umnošku vrijednosti polja "Količina" i "Cijena" stoga je zaključano.

Pritiskom na tipku Opcije blagajne dobiti će se opcije ispisa računa tj. odabir dizajna ispisa računa. Slijede opcije koje se mogu odabrati :

Kao pomoć pri izračunu povratka novca pri naplati, na blagajni se može uključiti sa pritiskom tipke "F8" na tastaturi kontrola za izračun. Na slici 9.7. je uzet primjer narudžbe tri bijele kave. Račun broj 1 iznosi 30,00 kuna a preuzima se novčanica od 100,00 kuna i vrlo lako se može vidjeti koliki iznos treba uzvratiti.

Polje "Način plaćanja" služi kao odabir načina plaćanja po pojedinom računu. Sama kontrola radi na principu padajućeg popisa no ukoliko na popisu nema odgovarajućeg načina plaćanja može su u istu kontrolu upisati željeni način te aplikacija će pri spremanju računa automatski spremiti i novi način plaćanja u bazu podataka.

Polje "Pregled stolova" je zgodno za naplatu pojedinih računa po stolovima. Prilikom ispisa svakog računa, program pamti koliko je iznosio pojedini račun na pojedinom stolu tako da se uvijek može pogledati koliko koji stol ima zadužen iznos.

Kada se pritisne na tipku "F10" na tastaturi pojaviti će se prozor (slika) na kojem se može vidjeti koji su računi te njihov iznos, na trenutno odabranom stolu i koliko je iznos na svakom stolu koji ima neki račun. Na slici vidi se da stol 1 ima iznos 90,00 kuna i stol broj 5 ima iznos 10,00 kuna što ukupno iznosi 100,00 kuna.

Iznos računa zadužen po stolovima

S Gumbom "Naplaćeno" može se očistiti tablicu ako je na nekom stolu naplaćen iznos koji je potreban. Sami gumb gleda koja je tablica aktivna ("Stol broj" ili "Svi stolovi") te onda izvršava brisanje pojedinog retka tako da bilo kakva kombinacija da se ažurira uvijek će ispravno ispisati stanje iznosa po stolovima.

U polje "Kupac" može se upisati tko je kupio određene prodajne artikle, no jako bitna stvar za naglasiti je ta da, ukoliko se ručno upiše kupac, program neće pamtiti da je za taj račun bio navedeni kupac. Ta opcija je kad se želi samo ispisati za nekoga račun a nije potrebno da program to pamti.

U slučaju da treba opcija pamćenja kupca tada se mora lijevim klikom miša stisnuti na ikonu kupci te će se pojaviti prozor (slika) sa svim kupcima koji su u bazi podataka. Ukoliko željeni kupac nije u bazi može se stisnuti na gumb "Dodaj novog" te prozor će se promijeniti za unos novog kupca (slika)

odabir kupca za račun
unos novog kupca kod izrade računa

Kada se popune minimalno obavezni podaci, potrebno je stisnuti gumb "Spremi i uzmi" te program će popuniti polje kupca na blagajni ali i zapisati će i zapamtiti da je određeni kupac kupio artikle s određenog računa. Kad se polje očisti tako da nema više znakova program više ne pamti tko kupuje prodajne artikle.

Upute za rad
Blagajna
Skladište
Kupci i dobavljači
Prodajni artikli ili normativi
Inventure
Izlazni računi
Ulazni računi
Dnevni polog
Izvještaji
Alati
Opcije
Operateri
Prečaci
Kako da ...
Unos računa
Unos ulaznog računa
Prikaz broja
Zaprimanje narudžbe
Copyright © Boto projekt 2008