Ugostiteljstvo 2.0 Ugostiteljstvo - program za vođenje kafića, restorana, dostave hrane i sl.
Ugostiteljstvo 2.0
DOWNLOAD
GALERIJA SLIKA
CJENIK PROGRAMA
REFERENCE
POVIJEST RAZVOJA
ČESTA PITANJA

Ulazni računi

Ulazni računi su računi koji se preuzmu od dobavljača prilikom nabave artikala. Spremanjem ulaznih računa u program se automatski popunjava skladište. Svaki ulazni račun mora imati svoj broj te datum kada je obavljena nabava. Iz slike 9.16. može se vidjeti dizajn prozora ulaznih računa. U gornjoj tablici su učitani svi ulazni računi dok u donjoj tablici prikazani su svi artikli označenog ulaznog računa.

Ulazni računi

Unos novog ulaznog računa se obavlja tako da se pritisne gumb "Novi" na mini alatnoj traci te otvoriti će se novi prozor (slika) gdje se mogu popunjavati artikli.

Unos novog ulaznog računa

Ukoliko u bazi nema dobavljača ili artikla koji je potreban za unos nema potrebe otvarati prozore dobavljača ili skladište kad se mogu podaci unijeti s ovog prozora. Pritiskom na vezu "Novi dobavljač" otvara se dijalog koji omogućuje unos novog dobavljača (slika).

Novi dobavljač

Isto tako ako se pritisne na vezu "Novi artikla" otvara se dijalog za unos novog artikla (slika). Unos novog artikla

Upute za rad
Blagajna
Skladište
Kupci i dobavljači
Prodajni artikli ili normativi
Inventure
Izlazni računi
Ulazni računi
Dnevni polog
Izvještaji
Alati
Opcije
Operateri
Prečaci
Kako da ...
Unos računa
Unos ulaznog računa
Prikaz broja
Zaprimanje narudžbe
Copyright © Boto projekt 2008